Lagr1 VVS


RÄTT TEKNIK PÅ RÄTT PLATS


Lagr1VVS erbjuder projektlösningar för avloppssytem med kvalificerade produkter för att skapa det fungerande avloppssystem.

VÅR HISTORIA

NÖJDA KUNDER FRÅN DAG 1


Vi är ledande inom luftningsteknik av avloppsledningar, vilket är förutsättningen för att skapa bättre fungerande avloppsystem. Sedan vår start i 2013, har vi levererat kompletta systemlösningar till ett stort antal fastighetsprojekt i Norden. 


Bland våra nöjda kunder, har vi ett stort antal hotell, som genom felaktig byggnation, har haft mångåriga problem med tryckförändringar i avloppssystemet. Vi har löst liknande problem för både privata och kommunala bostadsbolag och då också bostadsrättsföreningar.

VAD VI GÖR

HÖJER ER KOMPETENS


Med kompetenta och engagerade medarbetare, erbjuder vi kvalificerad kompetens inom VVS-teknik, till konstruktörer, entreprenörer samt ägare och nyttjare av fastigheter av alla slag.


RÄTT KANALER


Lagr1 VVS arbetar tillsammans med ledande återförsäljare, konstruktörer och installatörer för att kunna erbjuda unika lösningar för nya projekt och för att ge möjligheter till förbättringar av existerande avloppssystem.


BEPRÖVAT


De lösningar och produkter som vi levererar är beprövade över hela världen och ger er ett miljövänligare och bättre fungerade avloppssystem med en minskad underhållskostnad till följd.


VÅGA FRÅGA


Med rådgivning får våra kunder den lösningen som de efterfrågar.


Avloppsystem designas många gånger på samma sätt med samma filosofi som det gjordes för 100 år sedan. De hus som byggs idag liknar inte mycket de som byggdes för 100 år sedan. Med högre och kompaktare konstruktion ställs även högre krav på servissystem så som avlopp. Därför finns vi för att se till att era projekt går att genomföra. Ett fungerande avloppsystem är ett problem och servisfritt system enligt oss.  • Det är ofta vi hjälper till i ett sent skede när väl problemen med över och undertryck i systemen uppstår med dålig lukt och stopp är et faktum.  • Med enkla medel och lite rådgivning vägleder vi er gärna igenom projekteringen och byggnationen för att säkerställa att er fastighet får ett problemfritt och underhållsfritt avloppsystem.

Copyright © Lagr1 VVS